1950 - 1960


TEATRALNY PROEZD  1957   TEATRALNAYA SQUARE  1957   PUSHKIN SQUARE  1957
PEKIN  RESTUARANT  1957   KALANCHYOVSKAYA STREET  1956  ר PUSHKIN SQUARE  1956
1957 KOMSOMOLSKAYA SQUARE  1957   TVERSKAYA ZASTAVA  1957
RESTAURANT PRAGA  1956    ARBATSKAYA METRO STATION  1956    '' KURSKY  RAILWAY STATION  1956
SMOLENSKAYA SQUARE  1952   VOSSTANIYA SQUARE  1952     UNIVERSITY  1951
KALININSKY PROSPEKT  1957   HOTEL UKRAINA  1956   PROSPEKT  MIRA  1953
SOUTH - WEST OF MOSCOW  1956  -  DVORETS SOVETOV BUILDING  1956