1980 - 2000


RED SQUARE  1990    IVAN THE GREAT   1995     PASHKOV HOUSE   1995
HOTELS NATIONAL AND INTOURIST  1995     HOTEL  ROSSIA   1985    KREMLIN  1985
MOSCOW SWIMMING POOL  1980   KALININSKY PROSPEKT  1985  ,  , HISTORIAL MUSEUM  1985
ILYINSKAYA STREET  1995      KALININSKY PROSPEKT  1995    (  ) BELYI DOM  1993
KHRAM KHRISTA SPASITELYA  1995    - KHRAM KHRISTA SPASITELYA  1995    - KHRAM KHRISTA SPASITELYA  1995    -